Konkurransevilkår

Bobble to the Beat TikTok-konkurranse 2024

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP ØKER IKKE VINNERSJANSENE.

1. Kvalifisering: Bobble to the Beat-kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på https://m.shortstack.page/qVjM3Q og som er 18 år eller eldre på datoen for påmelding. Kampanjen er åpen for bidrag fra USA og Canada og er ugyldig der det er forbudt ved lov. Ansatte i Basic Fun!, Hasbro og dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, reklame- og markedsføringsbyråer og leverandører (samlet kalt «ansatte»), og nærmeste familiemedlemmer og/eller de som bor i samme husholdning som de ansatte, kan ikke delta i kampanjen. Kampanjen er underlagt alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover og forskrifter. Ugyldig der det er forbudt.

2. Samtykke til reglene: Ved å delta godtar deltakeren («du») å være fullstendig og betingelsesløst bundet av disse reglene, og du erklærer og garanterer at du oppfyller kvalifikasjonskravene. I tillegg samtykker du i å akseptere avgjørelsene til Basic Fun! som endelige og bindende når det gjelder innholdet i denne kampanjen.

3. Kampanjeperiode: Påmeldinger vil bli akseptert på nettet fra og med 29. april 2024 kl. 08:00 ET og frem til 8. mai 2024 kl. 23:59. Alle elektroniske bidrag må være mottatt innen konkurransen avsluttes.

4. Hvordan delta: Du må delta i kampanjen ved å sende inn en påmelding ved hjelp av det elektroniske skjemaet på https://m.shortstack.page/qVjM3Q. Bidraget må oppfylle alle kampanjekravene, som spesifisert, for å være kvalifisert til å vinne en premie. Bidrag som er ufullstendige eller ikke overholder reglene eller spesifikasjonene, kan diskvalifiseres etter Basic Funs eget skjønn. Valgfri ordlyd å inkludere: Du kan bare delta én gang. Du må oppgi den informasjonen som etterspørres. Du kan ikke delta flere ganger enn angitt ved å bruke flere e-postadresser, identiteter eller enheter i et forsøk på å omgå reglene. Hvis du bruker uredelige metoder eller på annen måte forsøker å omgå reglene, kan din innsending bli fjernet fra konkurransen etter Basic Fun! sitt eget skjønn.

5. Premiene: Vinneren(e) av kampanjen («Vinneren») vil motta premien i den rekkefølgen videoen deres ble valgt gjennom trekningen:

  • Premie for førsteplassen: GRATIS reisekupong til LPSCon ’24 i Las Vegas: Møt andre LPS-fans og innholdsskapere i Las Vegas 20. juli 2024 på den offisielle LPSCon ’24! Denne pakken inkluderer to Content Creator Pass (gir full tilgang til arrangementet) og en reisekupong på 2 000 USD til kjøp av flybilletter og hotellopphold for to personer til arrangementet.
  • Andrepremie: Komplett Samling – Littlest Pet Shop Gen 7 Series 1: Få samlingen din på rett kjøl med alle produktene som er tilgjengelige i den første serien av Gen 7! Dette settet inkluderer alle blindpakker, Pet Pairs, Trios og Playsets – over $ 500 i utsalgsverdi!
  • Tredje-, fjerde- og femtepremie: Littlest Pet Shops mest ettersøkte: De tre gjenværende vinnerne vil hver motta en LPS-utvalgspakke som inneholder en kombinasjon av fire av de mest ettertraktede kjæledyrpakkene fra Series 1 som enten er utsolgt eller vanskelig å finne i butikkene – en utsalgsverdi på 150 dollar!

Den faktiske/vurderte verdien kan avvike på tidspunktet for premietildelingen. Spesifikasjonene for premien skal utelukkende bestemmes av Basic Fun! Ingen kontanter eller annen erstatning av premien skal være tillatt, unntatt etter Basic Fun! sitt skjønn. Premien kan ikke overføres. Alle utgifter i forbindelse med premien, inkludert, men ikke begrenset til, alle føderale, statlige og/eller lokale skatter, skal være vinnerens eget ansvar. Det er ikke tillatt for vinneren å bytte ut premien eller overføre/overdra premien til andre eller be om et tilsvarende beløp i kontanter. Aksept av premien utgjør tillatelse til [your company name] til å bruke vinnerens navn, bilde og bidrag i reklame- og handelsøyemed uten ytterligere kompensasjon, med mindre dette er forbudt ved lov.

6. Odds: Odd sen for å vinne avhenger av antall kvalifiserte bidrag som mottas. Ingen kjøp kreves for å delta.

7. Utvelgelse av vinner og varsling: Vinneren vil bli valgt ut ved en tilfeldig trekning generert gjennom konkurranseplattformen ShortStack. Vinneren vil bli varslet via e-post innen fem (5) dager etter at vinneren er kåret. Basic Fun! har ikke noe ansvar for at vinneren ikke mottar varsler på grunn av spam, søppelpost eller andre sikkerhetsinnstillinger, eller for at vinneren har oppgitt feil eller ikke-fungerende kontaktinformasjon. Hvis vinneren ikke kan kontaktes, ikke er kvalifisert, ikke gjør krav på premien innen 30 dager etter at tildelingsvarselet ble sendt, eller ikke i tide returnerer en utfylt og undertegnet erklæring og frigivelse som påkrevd, kan premien gå tapt, og en alternativ vinner kan bli valgt. Vinnerens mottak av premien som tilbys i denne kampanjen er betinget av at alle føderale, statlige og lokale lover og forskrifter overholdes. ETHVERT BRUDD PÅ DISSE OFFISIELLE REGLENE FRA VINNERENS SIDE (ETTER BASIC FUN! SITT EGET SKJØNN) VIL FØRE TIL AT VINNEREN DISKVALIFISERES SOM VINNER AV KAMPANJEN, OG ALLE PRIVILEGIER SOM VINNER VIL UMIDDELBART OPPHØRE.

8. Rettigheter innvilget av deg: Ved å legge inn dette innholdet (f.eks. bilde, video, tekst osv.), forstår og godtar du at Basic Fun! og Basic Fun! sine lisensinnehavere, etterfølgere og rettighetshavere, skal ha rett til, der loven tillater det, å trykke, publisere, kringkaste, distribuere og bruke i alle kjente eller senere utviklede medier, til evig tid og over hele verden, uten begrensning, ditt bidrag, navn, portrett, bilde, stemme, likhet, bilde, uttalelser om kampanjen og biografisk informasjon for nyheter, publisitet, informasjon, handel, reklame, PR og salgsfremmende formål. uten ytterligere kompensasjon, varsel, gjennomgang eller samtykke. Valgfri ordlyd for konkurranser: Ved å delta i dette innholdet, erklærer og garanterer du at bidraget ditt er et originalt forfatterskap, og at det ikke krenker noen tredjeparts eiendomsrett eller immaterielle rettigheter. Hvis bidraget ditt krenker en annens immaterielle rettigheter, vil du bli diskvalifisert etter Basic Funs eget skjønn. Hvis innholdet i bidraget ditt hevdes å utgjøre en krenkelse av en tredjeparts eiendomsrett eller immaterielle rettigheter, skal du, på egen bekostning, forsvare deg mot eller inngå forlik mot slike krav. Du skal holde Basic Fun! skadesløs fra og mot enhver rettssak, prosedyre, krav, ansvar, tap, skade, kostnader eller utgifter som Basic Fun! måtte pådra seg, lide eller bli pålagt å betale som følge av en slik krenkelse eller mistanke om krenkelse av en tredjeparts rettigheter.

9. Vilkår og betingelser: Basic Fun! forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avbryte, avslutte, endre eller suspendere kampanjen dersom virus, feil, uautorisert menneskelig inngripen, svindel eller andre årsaker utenfor Basic Fun! sin kontroll ødelegger eller påvirker administrasjon, sikkerhet, rettferdighet eller korrekt gjennomføring av kampanjen. I slike tilfeller kan Basic Fun! velge vinneren blant alle kvalifiserte bidrag som er mottatt før og/eller etter (hvis det er hensiktsmessig) at Basic Fun! har tatt affære. Basic Fun! forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver person som tukler med eller forsøker å tukle med påmeldingsprosessen eller driften av kampanjen eller nettstedet, eller som bryter disse vilkårene og betingelsene. Basic Fun! har rett til, etter eget skjønn, for å opprettholde kampanjens integritet, å annullere stemmer av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til: flere påmeldinger fra samme bruker fra forskjellige IP-adresser; flere påmeldinger fra samme datamaskin enn det som er tillatt i henhold til kampanjereglene; eller bruk av roboter, makroer, skript eller andre tekniske metoder for å melde seg på. Ethvert forsøk fra en deltaker på å bevisst skade et nettsted eller undergrave den legitime driften av kampanjen kan være et brudd på strafferettslige og sivile lover. Skulle et slikt forsøk bli gjort, forbeholder Basic Fun! seg retten til å søke erstatning i den grad loven tillater det.

10. Begrensning av ansvar: Ved å delta, samtykker du i å frigjøre og holde Basic Fun! og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, reklame- og markedsføringsbyråer, partnere, representanter, agenter, etterfølgere, oppdragsgivere, ansatte, ledere og styremedlemmer skadesløse fra ethvert ansvar, sykdom, skade, dødsfall, tap, rettstvist, krav eller skade som kan oppstå, direkte eller indirekte, uansett om det er forårsaket av uaktsomhet eller ikke, fra: (i) deltakerens deltakelse i kampanjen og/eller hans/hennes aksept, besittelse, bruk eller misbruk av en premie eller deler av denne; (ii) teknisk svikt av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, funksjonsfeil i datamaskiner, kabler, nettverk, maskinvare eller programvare eller annet mekanisk utstyr; (iii) utilgjengelighet eller manglende tilgang til overføringer, telefon- eller Internett-tjenester; (iv) uautorisert menneskelig inngripen i noen del av påmeldingsprosessen eller kampanjen; (v) elektroniske eller menneskelige feil i administrasjonen av kampanjen eller behandlingen av påmeldinger.

11. Tvister: DENNE kampanjen er underlagt lovene i USA og FLORIDA, UTEN HENSYN TIL LOVKONFLIKTER. Som en betingelse for å delta i denne kampanjen samtykker deltakeren i at alle tvister som ikke kan løses mellom partene, og alle søksmål som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne kampanjen, skal løses individuelt, uten bruk av noen form for gruppesøksmål, utelukkende ved en domstol i Florida som har jurisdiksjon. Videre skal deltakeren i en slik tvist ikke under noen omstendigheter ha tillatelse til å få erstatning for, og fraskriver seg herved alle rettigheter til, straffeskadeerstatning, tilfeldige skader eller følgeskader, inkludert rimelige advokatsalærer, annet enn deltakerens faktiske utgifter (dvs. kostnader forbundet med å delta i denne kampanjen). Deltakeren fraskriver seg videre alle rettigheter til å få mangedoblet eller forhøyet erstatning.

12. Retningslinjer for personvern: Informasjon som sendes inn i forbindelse med en deltakelse, er underlagt personvernerklæringen som er oppgitt på nettstedet Basic Fun! For å lese personvernerklæringen, https://www.basicfun.com/legal/ klikk her. Merk: En personvernerklæring er valgfri, men kan være påkrevd når du kjører en kampanje på nettet ved bruk av tredjepartsplattformer eller ved bruk av funksjoner fra sosiale kanaler. Ved å inkludere denne informasjonen gjør du det klart for brukerne hvordan du kommer til å bruke informasjonen deres.

13. Liste over vinnere: For å få en kopi av vinnerens navn eller en kopi av disse offisielle reglene, send din forespørsel sammen med en frankert, selvadressert konvolutt til: Basic Fun, 301 Yamato Road, Suite 4200, Boca Raton, FL 33431. Forespørsler må være mottatt senest 31. desember 2024.

14. Sponsor: Kampanjens sponsor er Basic Fun! 301 Yamato Road, Suite 4200, Boca Raton, FL 33431, USA.

15. TikTok: Kampanjen som arrangeres av Basic Fun! er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller assosiert med TikTok.

welcome-kids-alt

Kid’s Section

Play and explore with our Pets!

All ages are welcome!

Play Here