Retningslinjer for personvern

Basic Funs generelle personvernerklæring

Ikrafttredelsesdato: 20. juli 2023

Basic Fun, Inc. og dets tilknyttede selskaper («Basic Fun«, «vi«, «oss» eller «vår«) respekterer personvernet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver behandlingen av personopplysninger (definert nedenfor) som oppgis, samles inn eller deles på nettstedene, applikasjonene, sidene for sosiale medier eller andre plattformer som lenker til denne personvernerklæringen (samlet kalt «nettstedet«). Den beskriver også valgene dine når det gjelder innsamling, deling og bruk av personopplysningene dine.

Vi kan når som helst endre denne personvernerklæringen. Alle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet. Vesentlige endringer vil bli lagt ut på Nettstedet eller kommunisert til deg på annen måte.

 1. Personopplysninger vi samler inn

Vi kan samle inn og behandle en rekke personopplysninger. «Personopplysninger» betyr informasjon som entydig identifiserer, relaterer seg til, beskriver eller med rimelighet kan knyttes til eller knyttes til deg.

De typene personopplysninger vi samler inn kan omfatte:

 1. Hvordan vi samler inn personopplysningene dine

De fleste nettlesere gir deg muligheten til å blokkere, slette eller deaktivere informasjonskapsler, og mobilenheten din kan gi deg mulighet til å deaktivere overføring av unike identifikatorer og posisjonsdata. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler eller blokkere enhetsidentifikatorer, kan det hende at enkelte funksjoner på nettstedet ikke er tilgjengelige, eller at enkelte funksjoner er begrenset eller utilgjengelige. Se hjelpesidene til nettleseren eller mobilenheten din for å få hjelp til å endre innstillingene.

Noen av våre tjenesteleverandører eller plugin-moduler kan bruke informasjonskapsler eller andre metoder for å samle inn informasjon om din bruk av nettstedet, og kan kombinere informasjonen i disse informasjonskapslene med eventuelle personopplysninger om deg som de måtte ha. Tredjeparts bruk av slik sporingsinformasjon avhenger av personvernerklæringen til den aktuelle tredjeparten. Vi reagerer ikke på DNT-signaler («Do Not Track») som nettleseren din sender til oss for øyeblikket. Hvis du vil vite mer om hvordan DNT fungerer, kan du gå til http://allaboutdnt.com/.

Atferdsbasert reklame på nett. Vi kan bruke personopplysningene dine til å sende eller levere annonser som er tilpasset basert på prediksjoner om dine interesser generert fra dine besøk på nettsteder (inkludert dette nettstedet) over tid og på tvers av ulike nettsteder.

Vi bruker Google Ads til å vise annonser på ulike nettsteder. Google bruker informasjonskapsler til å samle inn data om dine besøk på nettstedet for å generere målrettede annonser til deg på andre nettsteder som du besøker. Hvis du vil reservere deg mot denne typen annonsering fra Google, tilpasse annonsepreferansene dine eller begrense Googles innsamling eller bruk av slike data, kan du gå til Googles sikkerhetssenter og Googles annonseinnstillinger og følge Googles instruksjoner for å reservere deg mot personlig tilpasset annonsering. Hvis du velger å melde deg ut, vil det ikke påvirke din bruk av nettstedet.

Hvis du vil endre preferansene dine med hensyn til visse annonser på nettet eller få mer informasjon om annonsenettverk og atferdsbasert annonsering på nettet, kan du gå til National Advertising Initiative Consumer opt-out-side eller Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program. Hvis du endrer innstillingene dine i enkelte nettlesere eller annonsenettverk, overføres de ikke nødvendigvis til andre nettlesere eller annonsenettverk. Avhengig av hvilke fravalg du ber om, kan du derfor fortsatt se annonsene våre. Hvis du velger bort målrettet reklame, velger du ikke bort alle annonser, bare de som er rettet mot deg.

 1. Hvordan vi bruker personopplysninger

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan vi bruke personopplysninger til å

 1. Utlevering av dine personlige opplysninger

Vi kan utlevere personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 1. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene de er innhentet for, som beskrevet i denne personvernerklæringen, eller så lenge som loven krever det.

 1. Slik beskytter vi personopplysningene dine

Vi bruker alle kommersielt rimelige tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene vi behandler. Til tross for at vi gjør vårt ytterste for å lagre personopplysninger i et sikkert driftsmiljø, kan vi ikke garantere sikkerheten til personopplysningene under overføring eller lagring i våre systemer. Selv om vi forsøker å sikre integriteten og sikkerheten til personopplysningene, kan vi ikke garantere at sikkerhetstiltakene våre vil hindre tredjeparter, for eksempel hackere, i å skaffe seg ulovlig tilgang til personopplysningene.

 1. Dine valg og kontroller

Avhengig av hvor du befinner deg, og med visse unntak, kan du ha rett til å utøve visse kontroller og valg når det gjelder vår innsamling, bruk og deling av personopplysningene dine. Disse rettighetene kan omfatte følgende:

Vær oppmerksom på at selv om du melder deg av visse typer korrespondanse, kan vi fortsatt ha behov for å kontakte deg med viktig transaksjons- eller administrativ informasjon, slik loven tillater. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt eller protesterer mot behandlingen, eller hvis du velger å ikke oppgi visse personopplysninger, kan det hende at vi ikke kan levere noen av eller alle tjenestene våre til deg.

 1. Internasjonal bruk av nettstedet

Hvis du besøker dette nettstedet fra et sted utenfor USA, må du være oppmerksom på at når du oppgir personopplysningene dine, blir de overført til, lagret, samlet inn eller behandlet i USA, der serverne våre befinner seg og drives.

 1. Barns personvern
 2. Vi samler ikke bevisst inn eller ber om personopplysninger fra barn under 16 år uten foreldrenes samtykke. Hvis vi får vite at vi har samlet inn personopplysninger fra et barn, vil vi umiddelbart iverksette tiltak for å slette disse opplysningene. Hvis du er forelder eller foresatt og tror at barnet ditt har gitt oss personopplysningene sine, kan du sende oss en e-post på [email protected] eller kontakte oss ved hjelp av informasjonen som er oppført i avsnitt 15.

Det er utarbeidet retningslinjer for personvern for å beskytte barns personvern på nettet. Basic Fun forplikter seg til å overholde disse retningslinjene, som inkluderer de som er fastsatt av CARU, for personvern og sikkerhet på nettet. Vi vil gjerne at du går gjennom dette nettstedet for å forsikre deg om at du er fornøyd med vår tilnærming og presentasjon. Basic Fun ønsker ikke å samle inn informasjon som du som forelder ikke er komfortabel med at barnet ditt sender til oss.

Våre sikkerhetsretningslinjer forbyr strengt tatt publisering av informasjon som kan identifisere et barn, for eksempel bilde, ekte navn, e-postadresse, telefonnummer eller fysisk plassering, med mindre foreldrene eksplisitt samtykker i å tillate dette, for eksempel i forbindelse med å bli vinner av en konkurranse, finalist eller lignende. Vi ønsker også å forhindre at barna blir eksponert for nettinnhold som kan gjøre dem engstelige eller redde, og vi har derfor strenge regler for lenker til eksterne nettsteder

 1. Lenker til tredjeparts nettsteder

Vi er ikke ansvarlige for praksisen som benyttes av nettsteder eller tjenester som er knyttet til eller fra nettstedet, inkludert informasjonen eller innholdet på disse. Vi oppfordrer deg til å undersøke og stille spørsmål før du utleverer personopplysninger til tredjeparter, siden alle personopplysninger som utleveres, vil være underlagt den aktuelle tredjepartens personvernerklæring.

 1. Innbyggere i California

Med visse unntak gjelder dette avsnittet for vår innsamling og bruk av «personopplysninger» hvis du er bosatt i California, i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 og dens implementeringsforskrifter, som endret av California Privacy Rights Act («CPRA«). Denne delen beskriver (1) kategoriene av personopplysninger som samles inn og utleveres av oss, og som er underlagt CPRA, (2) dine personvernrettigheter i henhold til CPRA, og (3) hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Når vi bruker begrepet «personopplysninger» i forbindelse med CPRA, mener vi informasjon som identifiserer, relaterer seg til, beskriver, kan assosieres med eller med rimelighet kan knyttes, direkte eller indirekte, til en bestemt forbruker eller husholdning i California.

Hvis du ønsker å motta en kopi av dette avsnittet i et annet format (f.eks. utskriftsvennlig) eller på et annet språk, kan du kontakte oss ved å bruke informasjonen som er oppgitt i avsnitt 15.

 1. Kategorier av personopplysninger som samles inn, brukes og deles

Vi har samlet inn følgende kategorier av personopplysninger fra våre forbrukere i løpet av de siste 12 månedene. Kildene vi innhenter denne informasjonen fra, og hvordan vi bruker denne informasjonen, er beskrevet i avsnitt 2 ovenfor. Vi vil ikke samle inn flere kategorier av personopplysninger eller bruke personopplysningene vi har samlet inn til vesentlig forskjellige, urelaterte eller inkompatible formål uten å varsle deg om dette.

Kategori av personopplysninger som samles inn Kategori av kilde som personopplysningene samles inn fra Formålet med innsamlingen Kategori av mottakere som personopplysninger utleveres til i forretningsøyemed Selges eller deles personlig informasjon?
Identifikatorer, for eksempel navn, adresse og e-postadresse. Direkte fra deg Se avsnittet ovenfor med tittelen «Formål som vi samler inn personopplysninger for» Tjenesteleverandører Nei
Personopplysningskategorier som er oppført i Californias lov om kunderegistre (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), for eksempel navn, signatur, personnummer, adresse, telefonnummer, passnummer, førerkortnummer eller nummer på statlig identifikasjonskort, forsikringsnummer, utdanning, ansettelse, ansettelseshistorikk, bankkontonummer, medisinsk informasjon eller helseforsikringsinformasjon. Direkte fra deg Se avsnittet ovenfor med tittelen «Formål som vi samler inn personopplysninger for» Tjenesteleverandører Nei
Internett eller annen lignende nettverksaktivitet. direkte fra deg; og informasjonskapsler Se avsnittet ovenfor med tittelen «Formål som vi samler inn personopplysninger for» Tjenesteleverandører Nei
Geolokaliseringsdata Direkte fra deg, forretningspartnere og informasjonskapsler Se avsnittet ovenfor med tittelen «Formål som vi samler inn personopplysninger for» Tjenesteleverandører Nei
Yrkes- eller arbeidsrelatert informasjon. Direkte fra deg; Forretningspartnere Se avsnittet ovenfor med tittelen «Formål som vi samler inn personopplysninger for» Tjenesteleverandører Nei

Hvis du er bosatt i California, har du rett til å få (a) en liste over alle tredjeparter som vi kan ha utlevert personopplysningene dine til i løpet av det siste året for direkte markedsføringsformål, og (b) en beskrivelse av hvilke kategorier av personopplysninger som er utlevert, ved å kontakte oss i henhold til avsnittet «Kontakt oss» nedenfor.

Vi vil oppbevare hver kategori av personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i avsnittet «Hvordan vi kan bruke personopplysningene dine» ovenfor, med mindre annet kreves i henhold til gjeldende lover. Kriteriene vi bruker for å avgjøre hvor lenge vi skal oppbevare personopplysningene dine, er blant annet om: vi trenger personopplysningene dine for å kunne tilby deg produkter eller tjenester du har bedt om; vi fortsetter å ha et forhold til deg; du har bedt om informasjon, produkter eller tjenester fra oss; vi har en juridisk rett eller plikt til å fortsette å oppbevare personopplysningene dine; vi har en forpliktelse overfor en tredjepart som involverer personopplysningene dine; våre retningslinjer og forpliktelser for oppbevaring eller journalføring tilsier at vi oppbevarer personopplysningene dine; vi har en interesse i å gi deg informasjon om tjenestene våre; og vi har et annet forretningsformål med å oppbevare personopplysningene dine.

 1. Dine personvernrettigheter i California

Med visse unntak kan du ha følgende rettigheter hvis du er bosatt i California:

Rett til personvern Beskrivelse
Merknad Retten til å bli informert om hvilke kategorier av personopplysninger som vil bli samlet inn på eller før innsamlingstidspunktet, og til hvilke formål de vil bli brukt og delt.
Tilgang Retten til å be om kategoriene av personopplysninger som vi har samlet inn i løpet av de siste tolv (12) månedene, kategoriene av kilder som personopplysningene ble samlet inn fra, de spesifikke personopplysningene vi har samlet inn om deg, og forretningsformålene som personopplysningene er samlet inn og delt for. Du kan også ha rett til å be om kategoriene av personopplysninger som ble utlevert for forretningsformål, og kategoriene av tredjeparter i løpet av de tolv (12) månedene som gikk forut for forespørselen din om personopplysningene dine.
Dataportabilitet Retten til å motta de personopplysningene du tidligere har gitt oss.
Sletting Retten til å få personopplysningene dine slettet. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke vil oppfylle din forespørsel om sletting hvis vi (eller vår(e) tjenesteleverandør(er)) er pålagt eller har tillatelse til å beholde personopplysningene dine for en eller flere av følgende kategorier av formål: (1) for å fullføre en transaksjon som personopplysningene ble innhentet for, levere en vare eller tjeneste du har bedt om, eller fullføre en kontrakt mellom oss og deg; (2) for å sikre nettstedets integritet, sikkerhet og funksjonalitet; (3) for å overholde gjeldende lov eller en juridisk forpliktelse, eller utøve rettigheter i henhold til loven (inkludert ytringsfrihet); eller (4) for på annen måte å bruke personopplysningene dine internt, på en lovlig måte som er forenlig med konteksten du oppga dem i.
Rettelse Du har rett til å be om at vi korrigerer eventuelle feilaktige personopplysninger som vi samler inn eller oppbevarer om deg, med visse unntak. Når vi har mottatt og bekreftet din verifiserbare forbrukerforespørsel (se nedenfor), vil vi korrigere (og be tjenesteleverandørene våre som oppbevarer opplysningene dine på våre vegne, om å korrigere) personopplysningene dine fra våre registre, med mindre et unntak gjelder. Vi kan avslå forespørselen din om korrigering hvis (a) vi mener at personopplysningene vi oppbevarer om deg er korrekte; (b) korrigering av informasjonen vil være umulig eller uforholdsmessig; eller (c) hvis forespørselen er i konflikt med våre juridiske forpliktelser.
For å reservere deg mot salg eller deling av personopplysninger Vi selger eller deler ikke personopplysningene dine. Hvis vi gjorde det, ville du imidlertid ha rett til å reservere deg mot salg eller deling av personopplysningene dine.

Bare du, eller en person som er registrert hos Californias statssekretær og som du gir fullmakt til å handle på dine vegne, kan sende inn en forespørsel knyttet til personopplysningene dine. Du kan også sende inn en begjæring på vegne av ditt mindreårige barn.

Du kan bare be om innsyn eller dataportabilitet to ganger i løpet av en periode på 12 måneder. Forespørselen må:

 1. Personer i Den europeiske union, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Storbritannia

Formålet med denne delen er å gi informasjon og tilleggsbestemmelser som gjelder for vår behandling av personopplysninger om personer som befinner seg i EU og/eller Storbritannia («STORBRITANNIA«) i samsvar med EUs personvernforordning 2016/679 og Storbritannias personvernforordning (heretter samlet omtalt som «GDPR«).

 1. Rettslig grunnlag for behandling

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil avhenge av hvilke personopplysninger det gjelder og i hvilken sammenheng vi behandler dem. Vi behandler personopplysninger fra deg:

 1. Overføring av personopplysninger

Personopplysninger kan overføres til og/eller behandles av tredjeparter som befinner seg utenfor EU eller Storbritannia, og noen av disse kan ikke anses å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Vi overfører kun personopplysninger til tredjeparter utenfor EU eller Storbritannia når vi har sørget for passende sikkerhetstiltak for beskyttelse av slike personopplysninger gjennom bruk av standard kontraktsklausuler eller andre godkjente metoder.

 1. Dine personvernrettigheter

I henhold til personvernforordningen kan du ha rett til å

For mer informasjon om hvordan du kan utøve noen av disse rettighetene, se avsnitt 14 nedenfor. Avhengig av hvor du befinner deg, kan du ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet eller et annet reguleringsorgan hvis du mener at vi har brutt noen av rettighetene som gjelder personopplysningene dine. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først, slik at vi har mulighet til å ta opp dine bekymringer direkte før du gjør det.

 1. Utøve dine individuelle personvernrettigheter

Du vil ikke bli diskriminert på noen måte på grunn av at du utøver rettighetene som er oppført nedenfor, noe som betyr at vi ikke vil nekte deg varer eller tjenester, gi deg andre priser eller satser for varer eller tjenester, eller gi deg varer eller tjenester på et annet nivå eller av en annen kvalitet.

Hvis du vil utøve dine personvernrettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, kan du sende inn en forespørsel til oss på en av følgende måter:

Bekreftelse: Vi må verifisere identiteten din før vi kan oppfylle dine forespørsler. Hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din i første omgang, kan vi be om ytterligere informasjon for å fullføre bekreftelsesprosessen. Vi vil kun bruke personopplysninger som oppgis i en forespørsel, til å verifisere identiteten til den som ber om opplysningene. Hvis du er en autorisert agent som gjør en forespørsel på vegne av en forbruker i California, må vi også bekrefte identiteten din, noe som kan kreve bevis på din skriftlige fullmakt eller bevis på en fullmakt.

Vi bestreber oss på å svare på forespørsler innen den tidsperioden som kreves i henhold til gjeldende lov. Hvis vi trenger mer tid, vil vi informere deg skriftlig om årsaken og forlengelsesperioden.

Hvis du har en konto hos oss, vil vi levere vårt skriftlige svar til den kontoen. Hvis du ikke har en konto hos oss, vil vi levere vårt skriftlige svar per post eller elektronisk, etter ditt eget valg.

Vi tar ikke gebyr for å behandle eller svare på forespørselen din, med mindre den er overdreven, gjentakende eller åpenbart ubegrunnet. Hvis vi kommer frem til at forespørselen berettiger et gebyr, vil vi fortelle deg hvorfor vi har tatt denne beslutningen og gi deg et kostnadsoverslag før vi fullfører forespørselen din.

Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personopplysninger hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din og bekrefte at personopplysningene gjelder deg.Hvis du sender en verifiserbar forbrukerforespørsel, trenger du ikke å opprette en konto hos oss.

Vi kan avslå visse forespørsler, eller bare delvis oppfylle noen av dem, i henhold til hva som er tillatt eller påkrevd ved lov. Hvis du for eksempel ber om å få slettet personopplysninger, kan vi beholde personopplysninger som vi må beholde for juridiske formål

Klager: Hvis du ikke er fornøyd med løsningen på forespørselen din og ønsker å sende inn en klage, kan du sende oss en e-post til [email protected]

 1. Endringer i denne personvernerklæringen

Vær oppmerksom på at vi kan endre eller oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen, så les den med jevne mellomrom. Vi kan gi deg en oppdatert personvernerklæring hvis det gjøres vesentlige endringer. Med mindre annet er angitt, vil eventuelle endringer i denne personvernerklæringen gjelde umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet.

 1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om vår praksis eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på [email protected]. Du kan også skrive til oss på

Basic Fun, Inc.
301 Yamato Road, Suite 4200
Boca Raton, FL 33431
1.561.208.7970
[email protected]

Aktivering av kupong: NV8YYE, 7NY8SF, MAMFBG4, J5TQ245, 3Q6A6K6, DMEP5Z7, BR4MUQ, 7ZHXP29, 79AUU610, EDB7NZ11, TCK9H812, M4B97U13, NXYCFJ14, 6P3AJJ, B4GZPX16, D5TCK217, PNANP918, GQ54R9, 52B2VG2, AGTTUF3, 9XDN9C4, Q9NPCY, JGHR7H2, 9QXUTZ3, A8CU8A4, PN8XRW, PGCRSU, QURCWW, DUBDKU, YJZUGG, 2MSSQ2, MGS6S6, R8XUE4, 1C3MWW4, TMQGNH, MS37NR, 1P9SVAQ, 1DUKB4F.

welcome-kids-alt

Kid’s Section

Play and explore with our Pets!

All ages are welcome!

Play Here