Privacybeleid

Basic Fun Algemene privacyverklaring

Ingangsdatum: 20 juli 2023

Basic Fun, Inc. en haar gelieerde ondernemingen (“Basic Fun,” “wij,” “ons,” of “onze“) respecteren uw privacy. Deze Privacykennisgeving beschrijft de verwerking van persoonlijke informatie (hieronder gedefinieerd) die wordt verstrekt, verzameld of gedeeld op de sites, applicaties, social media-pagina’s of andere platforms die naar deze Privacykennisgeving linken (gezamenlijk de “Site“). Het beschrijft ook uw keuzes over het verzamelen, delen en gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens.

We kunnen deze Privacykennisgeving te allen tijde wijzigen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op de Site. Materiële wijzigingen zullen duidelijk zichtbaar op de Site worden geplaatst of anderszins aan u worden meegedeeld.

 1. Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wij kunnen een reeks Persoonsgegevens verzamelen en verwerken. “Persoonlijke informatie” betekent informatie die u op unieke wijze identificeert, betrekking heeft op u, u beschrijft of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met u of aan u kan worden gekoppeld.

De soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen zijn:

 1. Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te blokkeren, te verwijderen of uit te schakelen en met uw mobiele apparaat kunt u de overdracht van unieke identificatoren en locatiegegevens uitschakelen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren of apparaat-id’s te blokkeren, zijn sommige functies van de Site mogelijk niet beschikbaar of is bepaalde functionaliteit beperkt of niet beschikbaar. Raadpleeg de helppagina’s van uw browser of mobiele apparaat voor hulp bij het wijzigen van uw instellingen.

Sommige van onze serviceproviders of plug-ins kunnen cookies of andere methoden gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site en kunnen de informatie in deze cookies combineren met persoonlijke informatie die zij over u hebben. Het gebruik van dergelijke trackinginformatie door een derde partij is afhankelijk van de privacyverklaring van die derde partij. We reageren op dit moment niet op Do Not Track (“DNT”) signalen die uw browser naar ons stuurt. Ga voor meer informatie over hoe DNT werkt naar http://allaboutdnt.com/.

Online gedragsreclame. Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om advertenties te versturen of te leveren die zijn aangepast op basis van voorspellingen over uw interesses die zijn gegenereerd uit uw bezoeken aan websites (waaronder deze Site) in de loop van de tijd en op verschillende websites.

We gebruiken Google Ads om advertenties weer te geven op verschillende websites. Google gebruikt Cookies om gegevens te verzamelen over uw bezoeken aan de Site om gerichte advertenties voor u te genereren op andere websites die u bezoekt. Als u zich wilt afmelden voor dit type advertenties van Google, uw advertentievoorkeuren wilt aanpassen of het verzamelen of gebruiken van dergelijke gegevens door Google wilt beperken, gaat u naar Google’s Veiligheidscentrum en Google’s Advertentie-instellingen en volgt u de instructies van Google voor het afmelden van gepersonaliseerde advertenties. Afmelden heeft geen invloed op uw gebruik van de Site.

Als u uw voorkeuren met betrekking tot bepaalde online advertenties wilt wijzigen of meer informatie wilt over advertentienetwerken en online behavioral advertising, gaat u naar de opt-outpagina van het National Advertising Initiative voor consumenten of het zelfreguleringsprogramma van de Digital Advertising Alliance. Het wijzigen van uw instellingen bij individuele browsers of advertentienetwerken wordt niet noodzakelijkerwijs doorgevoerd in andere browsers of advertentienetwerken. Afhankelijk van de opt-outs die je aanvraagt, kun je onze advertenties dus nog steeds te zien krijgen. Als je je afmeldt voor gerichte advertenties, meld je niet alle advertenties af, alleen de advertenties die op jou zijn gericht.

 1. Hoe we persoonlijke informatie gebruiken

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij Persoonsgegevens gebruiken om:

 1. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken in de volgende omstandigheden:

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, of een langere bewaarperiode die door de wet is vereist.

 1. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij doen wat commercieel gezien redelijkerwijs mogelijk is om de vertrouwelijkheid en veiligheid van Persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen. Ondanks deze inspanningen om Persoonlijke Gegevens in een veilige werkomgeving op te slaan, kunnen wij de veiligheid van Persoonlijke Gegevens tijdens de overdracht of opslag op onze systemen echter niet garanderen. Hoewel we proberen de integriteit en veiligheid van Persoonlijke Informatie te garanderen, kunnen we niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen voorkomen dat derden, zoals hackers, illegaal toegang krijgen tot Persoonlijke Informatie.

 1. Uw keuzes en controles

Afhankelijk van waar u zich bevindt en onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, hebt u het recht om bepaalde controles uit te voeren en keuzes te maken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonlijke Gegevens door ons. Deze rechten kunnen het volgende omvatten:

Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich afmeldt voor bepaalde correspondentie, we nog steeds contact met u moeten opnemen met belangrijke transactionele of administratieve informatie, zoals wettelijk is toegestaan. Bovendien, als u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking, of als u ervoor kiest bepaalde Persoonlijke Gegevens niet te verstrekken, kunnen wij u mogelijk sommige of al onze diensten niet leveren.

 1. Internationaal gebruik van de site

Als u deze Site bezoekt van buiten de Verenigde Staten, dient u er rekening mee te houden dat door het verstrekken van uw Persoonlijke Gegevens deze worden overgedragen naar, opgeslagen, verzameld of verwerkt in de Verenigde Staten, waar onze servers zich bevinden en worden beheerd.

 1. Privacy van kinderen
 2. We verzamelen of vragen niet opzettelijk Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders. In het geval dat we ontdekken dat we Persoonlijke Gegevens van een kind hebben verzameld, zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en denkt dat uw kind ons zijn Persoonlijke Gegevens heeft gegeven, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of contact met ons opnemen via de informatie in Sectie 15.

Er zijn richtlijnen opgesteld onder toepasselijke privacy om de online privacy van kinderen te beschermen. Basic Fun zet zich in om te voldoen aan deze richtlijnen, waaronder die van CARU, voor online privacy en beveiliging. We willen graag dat je deze website bekijkt om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met onze aanpak en presentatie. Basic Fun wil geen informatie verzamelen waarvan u, als ouder, het niet prettig vindt dat uw kind deze aan ons verstrekt.

Onze veiligheidsrichtlijnen verbieden ten strengste het plaatsen van informatie waarmee een kind persoonlijk geïdentificeerd kan worden, zoals zijn foto, echte naam, e-mailadres, telefoonnummer of fysieke locatie, tenzij de ouder expliciet toestemming geeft om dit te doen, bijvoorbeeld als het gaat om een prijsvraagwinnaar, finalist, enzovoort. We willen ook voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan webinhoud waardoor ze zich angstig of bang zouden kunnen voelen.

 1. Koppelingen naar websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites of diensten die gelinkt zijn aan of van de Site, inclusief de informatie of inhoud op deze websites of diensten. We raden u aan om onderzoek te doen en vragen te stellen voordat u Persoonlijke Gegevens bekendmaakt aan derden, aangezien alle bekendgemaakte Persoonlijke Gegevens onderworpen zullen zijn aan de Privacykennisgeving van de betreffende derde.

 1. Inwoners van Californië

Behoudens bepaalde uitzonderingen is dit artikel van toepassing op onze verzameling en gebruik van “Persoonlijke gegevens” als u een inwoner van Californië bent, zoals vereist door de California Consumer Privacy Act van 2018 en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (de “CPRA“). Dit artikel beschrijft (1) de categorieën Persoonsgegevens die door ons worden verzameld en openbaar gemaakt en die onder de CPRA vallen, (2) uw privacyrechten onder de CPRA en (3) hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Wanneer we de term “Persoonlijke informatie” gebruiken in de context van de CPRA, bedoelen we informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, aan een bepaalde Californische consument of huishouden.

Als u een kopie van deze Sectie in een ander formaat (bijvoorbeeld afdrukbaar) of in een andere taal wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via de informatie in Sectie 15.

 1. Categorieën verzamelde, gebruikte en gedeelde persoonlijke gegevens

Wij hebben in de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën Persoonlijke Gegevens van onze consumenten verzameld. De bronnen waar we deze informatie vandaan halen en de manieren waarop we deze informatie gebruiken, worden beschreven in Sectie 2 hierboven. Wij zullen geen aanvullende categorieën Persoonsgegevens verzamelen of de door ons verzamelde Persoonsgegevens gebruiken voor wezenlijk verschillende, ongerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Categorie van verzamelde persoonlijke gegevens Categorie van bron waarvan persoonlijke gegevens worden verzameld Doel van de verzameling Categorie ontvangers aan wie persoonlijke informatie wordt verstrekt voor zakelijke doeleinden Wordt persoonlijke informatie verkocht of gedeeld?
Identificatiegegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Rechtstreeks van jou Zie het gedeelte hierboven met de titel “Doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen”. Dienstverleners Geen
Persoonsgegevenscategorieën die zijn opgenomen in de Californische wet op klantgegevens (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), zoals naam, handtekening, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, nummer van rijbewijs of staatsidentiteitskaart, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering. Rechtstreeks van jou Zie het gedeelte hierboven met de titel “Doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen”. Dienstverleners Geen
Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten. Rechtstreeks van u; en Cookies Zie het gedeelte hierboven met de titel “Doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen”. Dienstverleners Geen
Geolocatiegegevens Rechtstreeks van u; Zakelijke partners; en Cookies Zie het gedeelte hierboven met de titel “Doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen”. Dienstverleners Geen
Professionele of werkgerelateerde informatie. Rechtstreeks van jou; Zakelijke partners Zie het gedeelte hierboven met de titel “Doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen”. Dienstverleners Geen

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om: (a) een lijst van alle derden aan wie wij uw Persoonsgegevens in het afgelopen jaar hebben verstrekt voor direct-marketingdoeleinden, en (b) een beschrijving van de categorieën Persoonsgegevens die openbaar worden gemaakt, door contact met ons op te nemen volgens het onderstaande gedeelte “Contact opnemen”.

We bewaren elke categorie van uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden beschreven in het gedeelte “Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken” hierboven, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. Criteria die we zullen gebruiken om te bepalen hoe lang we uw Persoonsgegevens zullen bewaren, zijn onder andere of: we uw Persoonsgegevens nodig hebben om u te voorzien van producten of diensten die u hebt aangevraagd; we een relatie met u blijven houden; u informatie, producten of diensten bij ons hebt aangevraagd; we een wettelijk recht of verplichting hebben om uw Persoonsgegevens te blijven bewaren; we een verplichting hebben tegenover een derde partij waarbij uw Persoonsgegevens betrokken zijn; ons beleid en onze verplichtingen met betrekking tot het bewaren of bijhouden van gegevens voorschrijven dat we uw Persoonsgegevens bewaren; we er belang bij hebben om u informatie over onze diensten te verstrekken; en we een ander zakelijk doel hebben om uw Persoonsgegevens te bewaren.

 1. Uw Californische privacyrechten

Behoudens bepaalde uitzonderingen kunt u de volgende rechten hebben als u een inwoner van Californië bent:

Privacyrecht Beschrijving
Kennisgeving Het recht om te worden geïnformeerd over welke categorieën Persoonsgegevens zullen worden verzameld op of voor het moment van verzamelen en de doeleinden waarvoor ze zullen worden gebruikt en gedeeld.
Toegang Het recht om de categorieën Persoonsgegevens op te vragen die wij in de afgelopen twaalf (12) maanden hebben verzameld, de categorieën bronnen waarvan de Persoonsgegevens zijn verzameld, de specifieke stukken Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en de zakelijke doeleinden waarvoor dergelijke Persoonsgegevens zijn verzameld en gedeeld. U kunt ook het recht hebben om de categorieën Persoonsgegevens op te vragen die zijn vrijgegeven voor zakelijke doeleinden, en de categorieën van derden in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan uw verzoek om uw Persoonsgegevens.
Gegevensdraagbaarheid Het recht om de Persoonsgegevens te ontvangen die u eerder aan ons hebt verstrekt.
Erasure Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet voldoen aan uw verzoek tot verwijdering als wij (of onze serviceprovider(s)) verplicht of toegestaan zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren voor een of meer van de volgende categorieën doeleinden: (1) om een transactie te voltooien waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld, om een goed of dienst te leveren waarom u hebt verzocht, of om een contract tussen ons en u te voltooien; (2) om de integriteit, veiligheid en functionaliteit van onze website te waarborgen; (3) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of een wettelijke verplichting, of om rechten uit te oefenen op grond van de wet (met inbegrip van het recht op vrijheid van meningsuiting); of (4) om uw Persoonsgegevens anderszins intern te gebruiken, op een rechtmatige manier die verenigbaar is met de context waarin u deze hebt verstrekt.
Correctie U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke informatie die wij over u verzamelen of bewaren te corrigeren, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek (zie hieronder) hebben ontvangen en bevestigd, zullen we uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden corrigeren (en onze serviceproviders die uw gegevens namens ons bewaren opdracht geven om deze te corrigeren), tenzij er een uitzondering van toepassing is. We kunnen uw verzoek om correctie weigeren als (a) we geloven dat de persoonlijke informatie die we over u bijhouden accuraat is; (b) correctie van de informatie onmogelijk of onevenredig is, of (c) als het verzoek in strijd is met onze wettelijke verplichtingen.
Om de verkoop of het delen van persoonlijke informatie stop te zetten Wij verkopen of delen uw persoonlijke gegevens niet. Als we dat wel zouden doen, hebt u echter het recht om de verkoop of het delen van uw Persoonlijke Gegevens te weigeren.

Alleen u, of een persoon die geregistreerd staat bij de California Secretary of State en die u machtigt om namens u te handelen, kan een verzoek indienen met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens. Je kunt ook een verzoek indienen namens je minderjarige kind.

U kunt slechts twee keer binnen een periode van 12 maanden een verzoek om toegang of gegevensportabiliteit indienen. Het verzoek moet:

 1. Personen in de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

Het doel van dit gedeelte is het verstrekken van informatie en aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op onze verwerking van Persoonsgegevens van personen die zich in de Europese Unie en/of het Verenigd Koninkrijk bevinden (“UK“) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (hierin gezamenlijk aangeduid als de “GDPR”).

 1. Wettelijke basis voor verwerking

Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van de Persoonsgegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven, is afhankelijk van de Persoonsgegevens in kwestie en de context waarin we deze verwerken. Wij verwerken Persoonsgegevens van u:

 1. Overdracht van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en/of verwerkt door derden die zich buiten de EU of het VK bevinden, waarvan sommige mogelijk niet worden beschouwd als partijen die een passend niveau van bescherming bieden voor Persoonsgegevens. Wij zullen Persoonsgegevens alleen overdragen aan derden buiten de EU of het VK wanneer wij hebben gezorgd voor passende waarborgen voor de bescherming van dergelijke Persoonsgegevens door gebruik te maken van de standaard contractbepalingen of andere goedgekeurde methoden.

 1. Uw privacyrechten

Krachtens de GDPR hebt u mogelijk het recht om:

Zie Sectie 14 hieronder voor meer informatie over hoe u een van deze rechten kunt uitoefenen. Afhankelijk van waar u zich bevindt, kunt u het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een andere regelgevende instantie als u van mening bent dat wij een van de rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens hebben geschonden. We raden je aan om eerst contact met ons op te nemen, zodat we de kans hebben om je zorgen direct aan te pakken voordat je dat doet.

 1. Uw individuele privacyrechten uitoefenen

U zult op geen enkele manier worden gediscrimineerd op grond van uw uitoefening van de hieronder vermelde rechten, wat betekent dat we u geen goederen of diensten zullen weigeren, u geen andere prijzen of tarieven voor goederen of diensten zullen bieden, of u geen ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten zullen bieden.

Om uw privacyrechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u een verzoek bij ons indienen via een van de volgende methoden:

Verificatie: We moeten uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoeken kunnen inwilligen. Als we uw identiteit in eerste instantie niet kunnen verifiëren, kunnen we om aanvullende informatie vragen om het verificatieproces te voltooien. We gebruiken Persoonlijke Informatie die in een verzoek wordt verstrekt alleen om de identiteit van de verzoeker te verifiëren. Als u een gevolmachtigde agent bent die een verzoek indient namens een Californische consument, moeten we ook uw identiteit verifiëren. Hiervoor kan een bewijs van uw schriftelijke toestemming of een bewijs van een volmacht nodig zijn.

We streven ernaar om binnen de door de toepasselijke wetgeving vereiste periode op verzoeken te reageren. Als we meer tijd nodig hebben, zullen we u schriftelijk informeren over de reden en de verlengingsperiode.

Als u een account bij ons hebt, sturen we onze schriftelijke reactie naar die account. Als u geen account bij ons hebt, sturen we u onze schriftelijke reactie per post of elektronisch, naar keuze.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken van of reageren op uw verzoek, tenzij het buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als we besluiten dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen we u vertellen waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we uw verzoek voltooien.

Wij kunnen niet op uw verzoek reageren of u Persoonsgegevens verstrekken als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben.Voor het indienen van een verifieerbaar consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken.

We kunnen bepaalde verzoeken weigeren of slechts gedeeltelijk inwilligen, zoals toegestaan of vereist door de wet. Als u bijvoorbeeld verzoekt om Persoonsgegevens te verwijderen, kunnen we Persoonsgegevens bewaren die we nodig hebben voor juridische doeleinden.

Beroep:Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je verzoek en een beroep wilt indienen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

 1. Wijzigingen in deze Privacykennisgeving

Houd er rekening mee dat we deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd kunnen wijzigen of bijwerken, dus controleer deze regelmatig. We kunnen u een bijgewerkte Privacykennisgeving sturen als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht. Tenzij anders aangegeven, zullen wijzigingen aan deze Privacykennisgeving onmiddellijk van toepassing zijn na publicatie op de Site.

 1. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over onze praktijken of deze Privacykennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. U kunt ons ook schrijven op:

Basic Fun, Inc.
301 Yamato Road, Suite 4200
Boca Raton, FL 33431
1.561.208.7970
[email protected]

Voucher activering: NV8YYE, 7NY8SF, MAMFBG4, J5TQ245, 3Q6A6K6, DMEP5Z7, BR4MUQ, 7ZHXP29, 79AUU610, EDB7NZ11, TCK9H812, M4B97U13, NXYCFJ14, 6P3AJJ, B4GZPX16, D5TCK217, PNANP918, GQ54R9, 52B2VG2, AGTTUF3, 9XDN9C4, Q9NPCY, JGHR7H2, 9QXUTZ3, A8CU8A4, PN8XRW, PGCRSU, QURCWW, DUBDKU, YJZUGG, 2MSSQ2, MGS6S6, R8XUE4, 1C3MWW4, TMQGNH, MS37NR, 1P9SVAQ, 1DUKB4F.

welcome-kids-alt

Kid’s Section

Play and explore with our Pets!

All ages are welcome!

Play Here
picture-1 picture-2-2

Je wachtwoord vergeten?

Voer hieronder het e-mailadres in dat aan uw LPS.com-account is gekoppeld en we sturen u een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

picture picture-4

Log in

picture-2 picture-1-2

Aanmelden

00500_LittlestPetShop_BlindSingles_G7_Panda-#1[bg1]
00515_LittlestPetShop_JungleHangout-PlayPack-Iguana-#52[bg2]
00515_LittlestPetShop_JungleHangout-PlayPack-Cheetah-#51[bg2]
00519_LittlestPetShop_FunFactoryPlayset-Corgi-#69[bg2]
00500_LittlestPetShop_BlindSingles_G7_Poodle-#2[bg2]
00510_LittlestPetShop_BarnyardFun-Multi-Rooster-#58[bg2]
00510_LittlestPetShop_BarnyardFun-Multi-Ant-#57[bg1]
00510_LittlestPetShop_BarnyardFun-Multi-Goat-#59[bg1]
00510_LittlestPetShop_BarnyardFun-Multi-Donkey-#56[bg1]
00556_LittlestPetShop_3PackTubes-OceanPets-Seagull-#41[bg1]
00524_LittlestPetShop_IndoorOutdoorFun-Rhino-#55[bg1]
00517_LittlestPetShop_Beach-Besties-Multi-Dog-#61[bg2]
00510_LittlestPetShop_BarnyardFun-Multi-Dog-#60[bg1]
00524_LittlestPetShop_IndoorOutdoorFun-Giraffe-#53[bg2]
00560_LittlestPetShop_Petfluencers-AquariumShellfie-Dolphin-#46[bg2]
00524_LittlestPetShop_IndoorOutdoorFun-Monkey-#54[bg1]
00556_LittlestPetShop_3PackTubes-OceanPets-Shark-#42[bg2]
00527_LittlestPetShop_2PackAsstA-DivinDivas-Axolotl-#21[bg1]
Sterkte-indicator

Hint: het wachtwoord moet minimaal twaalf tekens lang zijn. Gebruik hoofd- en kleine letters, cijfers en tekens zoals ! " ? $ % ^ & ) om het sterker te maken.